StatisticsDATA by Country
Eng Svk
Domov HDP Inflácia Nezamestnanosť Štátny dlh Import Export Otvorenosť ekonomiky
L
Zapojenie krajiny do medzinárodného obchodu
Miera zapojenosti konkrétnej krajiny do medzinárodného obchodu sa štandardne vyjadruje v percentách ako súčet podielov exportu a importu z hrubého domáceho produktu. Vyššia percentuálna hodnota znamená väčšiu angažovanosť štátu v medzinárodnom obchode.
Krajina 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgicko 151,1 % 162,7 % 164 % 162,5 % 165,5 % 164,2 %
Bulharsko 103,2 % 117,8 % 124,8 % 129,8 % 131 % 128,1 %
Cyprus 107,7 % 108,8 % 108,5 % 115,6 % 122,3 % 122,1 %P
Česká republika 129,3 % 138,3 % 147,6 % 148 % 158,7 % 159,8 %
Dánsko 94,1 % 101,2 % 103,2 % 103 % 102,1 % 103 %
Estónsko 143,8 % 167,3 % 170,4 % 167 % 162,6 % 154,4 %
Fínsko 76,1 % 79,2 % 80,4 % 78,5 % 76,3 % 73,7 %
Francúzsko 53,9 % 58,2 % 59,2 % 59,1 % 59,8 %P 61,4 %P
Grécko 52,8 % 57,8 %P 61,8 %P 63,6 %P 67,4 %P 63,7 %P
Holandsko 135,6 % 146,2 % 154,2 % 153,3 % 154,3 % 154,2 %P
Chorvátsko 75,9 % 81,3 % 82,7 % 85,6 % 90,8 % 97,2 %
Írsko 190,1 % 186,3 % 196,4 % 193,4 % 209,7 % 216,2 %
Litva 132,5 % 152,5 % 162,4 % 166,7 % 159,9 % 152,4 %
Lotyšsko 108,8 % 120,8 % 127,3 % 123,8 % 121,1 % 119,1 %
Luxembursko 318,8 % 325,1 % 343 % 352,9 % 385,4 % 438,2 %
Maďarsko 159,1 % 168,2 % 166,9 % 165 % 170,4 % 172,5 %
Malta 307,5 % 318,6 % 326,4 % 307,4 % 285 % 278,9 %
Nemecko 79,4 % 84,7 % 85,9 % 85 % 84,8 % 86 %
Poľsko 82,2 % 87,1 % 89,3 % 90,7 % 93,7 % 96,1 %
Portugalsko 67,3 % 72,9 % 75,9 % 78 % 80 % 80,4 %E
Rakúsko 98,7 % 104,9 % 105 % 103,8 % 102,7 % 102,2 %
Rumunsko 70,7 % 79,2 % 79,7 % 80,2 % 82,8 % 82,7 %
Slovensko 154,1 % 171 % 179,2 % 183,4 % 180 % 184,6 %
Slovinsko 127,2 % 138,9 % 142,3 % 144,8 % 145,3 % 146,7 %
Spojené kráľovstvo 59,3 % 62,7 % 61,8 % 61,8 % 58,2 % 56,5 %
Španielsko 52,3 % 58,1 % 59,9 % 61,2 % 62,9 %P 63,9 %P
Švédsko 86,9 % 88,7 % 87,7 % 83,1 % 85,7 % 86,4 %
Taliansko 52,4 % 55,6 % 56,2 % 55,5 % 55,8 % 57,1 %
spracované na základe ec.europa.eu/eurostat
E - odhadovaná hodnota
P - provizórna hodnota
AKTUÁLNE
Menový kurz Eura voči Usd klesol počas štvrtka 15. decembra 2016 pod dlhoročné minimum 1,04 na úroveň 1,0395.
Sadzba dane z príjmov právnických osôb, tzv. korporátnej dane sa v Slovenskej republike znižuje od roku 2017 na úroveň 21 %.
V medzinárodnom hodnotení podnikateľských prostredí Doing Business sa z členských krajín EÚ umiestnili na najvyšších pozíciách Dánsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.
Percentuálne najvyšší rast hrubého domáceho produktu v Eurozóne aj v rámci EÚ zaznamenala v roku 2015 ekonomika Írskej republiky.
Databycountry.comPoužívame súbory cookiesKontakt
Free Web Hosting